Hello and welcome to Hendrick Lexus Charleston! We're excited to introduce our multilingual team members who are ready to assist you! Our team will get you the test drive, service appointment or vehicle quote you need, your way! 

¡Hola y bienvenido a Hendrick Lexus Charleston! ¡Nos complace presentar a los miembros de nuestro equipo multilingüe que están listos para ayudarlo! Nuestro equipo le proporcionará la prueba de manejo, la cita de servicio o la cotización del vehículo que necesita, ¡a su manera!

Olá e bem-vindo ao Hendrick Lexus Charleston! Temos o prazer de apresentar os membros da nossa equipe multilíngue que estão prontos para ajudá-lo! Nossa equipe fará o test drive, a consulta de serviço ou a cotação de veículo de que você precisa, do seu jeito!

Xin chào và chào mừng đến với Hendrick Lexus Charleston! Chúng tôi rất vui được giới thiệu các thành viên trong nhóm đa ngôn ngữ của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn! Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp bạn lái thử, đặt lịch hẹn dịch vụ hoặc báo giá xe bạn cần, theo cách của bạn!

 
Caroline Davis
Yo hablo español
(843) 852-4255
 
Kim Pereira
Yo hablo español
Eu falo português
(843) 852-4266

 
James Le
Tôi nói tiếng Việt
(843) 852-4247