Hello and welcome to Hendrick Lexus Charleston! We're excited to introduce our multilingual team members who are ready to assist you! Our team will get you the test drive, service appointment or vehicle quote you need, your way! 

¡Hola y bienvenido a Hendrick Lexus Charleston! ¡Nos complace presentar a los miembros de nuestro equipo multilingüe que están listos para ayudarlo! Nuestro equipo le proporcionará la prueba de manejo, la cita de servicio o la cotización del vehículo que necesita, ¡a su manera!

Xin chào và chào mừng đến với Hendrick Lexus Charleston! Chúng tôi rất vui được giới thiệu các thành viên trong nhóm đa ngôn ngữ của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn! Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp bạn lái thử, đặt lịch hẹn dịch vụ hoặc báo giá xe bạn cần, theo cách của bạn!

Kon'nichiwa, hendorikkurekusasuchārusuton e yōkoso! Watashitachi wa anata o shien suru junbi ga dekite iru watashitachi no ta gengo chīmumenbā o shōkai suru koto ni kōfun shite imasu! Watashitachi no chīmu wa, anata ga hitsuyō to suru shijō, sābisu no yoyaku, matawa sharyō no mitsumori o anata no hōhō de teikyō shimasu!


 
Caroline Davis
Yo hablo español
(843) 852-4255
 

Joseph Le
Tôi nói tiếng Việt
(843) 852-4236

 
James Le
Tôi nói tiếng Việt
(843) 852-4247